Από εδώ μπορείς  να κάνεις  κράτηση για τη δική σου δωρεάν συνεδρία Coaching  με έναν από τους εθελοντές μας Coach, συμπληρώνοντας τη φόρμα σε αυτήν τη σελίδα και υποδεικνύοντας ένα ή δύο από τα θέματα, τα οποία θέλεις  να αντιμετωπίσεις. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου και θα συμπεριληφθείς στο πρόγραμμα το συντομότερο δυνατό.

Θυμήσου να κάνεις  κλικ στην αποδοχή του απορρήτου της ιδιωτικότητας για να επιτραπεί η αποστολή της αίτησης.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, το Ιταλικό Κέντρο Wingwave επέλεξε να είναι κοντά στους ανθρώπους που, αναγκασμένοι να μείνουν στο σπίτι, ζουν την κατάσταση της στιγμής με ιδιαίτερη βαρύτητα, συνέπεια διάφορων λόγων και αιτιών.

I – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους διαχείρισης της Wingwaveitalia αναφορικά στην επεξεργασία δεδομένων των χρηστών της Wingwaveitalia.
Αυτές οι πληροφορίες έχουν επίσης αξία συύμφωνα με το άρθρο 13 του νομοθετικού διατάγματος αρ. 196/2003, Κώδικας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για τους σκοπούς του άρθρου 13 του κανονισμού ΕΕ αριθ. 2016/679, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και με την ελεύθερη κυκλοφορία τέτοιων δεδομένων, για άτομα που αλληλεπιδρούν με την Wingwaveitalia και μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση που αντιστοιχεί στην αρχική σελίδα:
www.centroitalianowingwave.com

Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για την Wingwaveitalia και όχι για άλλους ιστότοπους τους οποίους ο χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί μέσω συνδέσμων που περιέχονται στον ιστότοπο της Wingwaveitalia.
Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους, τους χρόνους και τη φύση των πληροφοριών που οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να παρέχουν στους χρήστες όταν συνδέονται στις ιστοσελίδες του wingwaveitalia, ανεξάρτητα από τους σκοπούς της ίδιας της σύνδεσης, σύμφωνα με την ιταλική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. .
Οι πληροφορίες ενδέχεται να υποστούν αλλαγές λόγω της εισαγωγής νέων κανόνων σε αυτό το πλαίσιο, επομένως ο χρήστης καλείται να ελέγχει περιοδικά αυτήν τη σελίδα.
Εάν ο χρήστης είναι κάτω των 16 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΕ 2016/679, θα πρέπει να νομιμοποιήσει τη συγκατάθεσή του μέσω της εξουσιοδότησης των γονέων ή όποιου προσώπου έχει την κηδεμονία του.
II – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1 – Κάτοχος των δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας ο οποίος, μεμονωμένα ή μαζί με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Ασχολείται επίσης με προφίλ ασφαλείας.
Όσον αφορά αυτόν τον ιστότοπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Teresa Burzigotti και για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άσκηση των δικαιωμάτων του χρήστη, μπορείτε να επικοινωνήσει μαζί της στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@tessanetwork.net.

2 – Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του κατόχου των δεδομένων.
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού ΕΕ αριθ. 2016/679, μετά τον διορισμό του κατόχου δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων της ιστοσελίδας Wingwaveitalia είναι ηTeresa Burzigotti.

3 – Τοποθεσία επεξεργασίας δεδομένων
Η επεξεργασία δεδομένων που παράγεται από τη χρήση της Wingwaveitalia πραγματοποιείται στη διεύθυνση Giorgio Zoega 3, 00164, Ρώμη.
Σε περίπτωση ανάγκης, τα δεδομένα που συνδέονται με την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή από άτομα που ορίζονται από αυτόν για το σκοπό αυτό στο αρμόδιο γραφείο.
III – COOKIES
1 – Τύπος Cookies
Ο ιστότοπος Wingwaveitalia χρησιμοποιεί cookies για να κάνει την εμπειρία περιήγησης του χρήστη ευκολότερη και πιο διαισθητική: τα cookies είναι μικρές σειρές κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών που μπορεί να αφορούν τον χρήστη, τις προτιμήσεις του ή τη συσκευή πρόσβασης στο Διαδίκτυο ( υπολογιστή, tablet ή κινητό τηλέφωνο) και χρησιμοποιούνται κυρίως για την προσαρμογή της λειτουργίας του ιστότοπου στις προσδοκίες του χρήστη, προσφέροντας μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης και απομνημόνευση των επιλογών που έγιναν προηγουμένως.
Ένα cookie αποτελείται από ένα μειωμένο σύνολο δεδομένων που μεταφέρονται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη από έναν διακομιστή ιστού και μπορούν να διαβαστούν μόνο από τον διακομιστή που πραγματοποίησε τη μεταφορά. Δεν είναι εκτελέσιμος κώδικας και δεν μεταδίδει ιούς.
Τα cookies δεν καταγράφουν προσωπικά στοιχεία και δεν θα αποθηκευτούν αναγνωρίσιμα δεδομένα. Εάν θέλετε, μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση ορισμένων ή όλων των cookies. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση η χρήση του ιστότοπου και των προσφερόμενων υπηρεσιών θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο. Για να συνεχίσετε χωρίς να τροποποιήσετε τις επιλογές cookie, απλώς συνεχίστε την περιήγηση.
Ακολουθούν οι τύποι cookie που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος:
2 – Τεχνικά cookie
Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών στον υπολογιστή του χρήστη, οι οποίες στη συνέχεια συλλέγονται από τους ιστότοπους. Μεταξύ αυτών, η πιο γνωστή και πιο χρησιμοποιημένη είναι αυτό των cookie HTML. Χρησιμοποιούνται για πλοήγηση και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και την ωφέλιμη χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη. Είναι απαραίτητα για τη μετάδοση επικοινωνιών στο ηλεκτρονικό δίκτυο ή στον προμηθευτή για την παροχή της υπηρεσίας που ζητά ο πελάτης.
Οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση ή την απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί ή να ζητήσει τη γενική απενεργοποίηση ή ακύρωση των cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής του στο Διαδίκτυο. Αυτή η απενεργοποίηση μπορεί να επιβραδύνει ή να εμποδίσει την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη του ιστότοπου.
Η χρήση τεχνικών cookie επιτρέπει την ασφαλή και αποδοτική χρήση του ιστότοπου.
Τα cookie που τοποθετούνται στο πρόγραμμα περιήγησης και αναμεταδίδονται μέσω του Google Analytics ή μέσω της στατιστικής υπηρεσίας bloggers ή παρόμοιων είναι τεχνικά μόνο εάν χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου απευθείας από τον κάτοχο του ιστότοπου, ο οποίος μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σε συνολική μορφή σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και το πώς επισκέπτονται τον ιστότοπο. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για τα cookie ανάλυσης, όσον αφορά τις πληροφορίες και τη συναίνεση, που παρέχονται για τεχνικά cookie.
Από την άποψη της διάρκειας, μπορούν να διακριθούν προσωρινά cookie περιόδου λειτουργίας τα οποία διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της περιόδου περιήγησης και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη και, επομένως, αποφεύγετε τη σύνδεση σε κάθε σελίδα που επισκέπτεστε και τις μόνιμες που παραμένουν ενεργές στον υπολογιστή μέχρι τη λήξη. ή ακύρωση από τον χρήστη.
Τα cookie περιόδου λειτουργίας ενδέχεται να εγκατασταθούν προκειμένου να επιτρέπεται η πρόσβαση και η μόνιμη διαθεσιμότητα στην δεσμευμένη περιοχή της πύλης ως πιστοποιημένος χρήστης.
Δεν αποθηκεύονται μόνιμα αλλά αποκλειστικά για τη διάρκεια της πλοήγησης έως ότου το πρόγραμμα περιήγησης κλείσει και εξαφανιστεί όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό. Η χρήση τους περιορίζεται αυστηρά στη μετάδοση αναγνωριστικών συνεδρίας που αποτελείται από τυχαίους αριθμούς που δημιουργούνται από τον διακομιστή που είναι απαραίτητοι για την ασφαλή και αποτελεσματική εξερεύνηση του ιστότοπου.
3 – Cookies τρίτων μερών
Σε σχέση με την προέλευση, διακρίνουμε τα cookies που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης απευθείας από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε και εκείνα τρίτων που αποστέλλονται στον υπολογιστή σας από άλλους ιστότοπους και όχι από αυτά που επισκέπτεστε.
Τα μόνιμα cookies είναι συχνά cookies τρίτων.
Η πλειονότητα των cookies τρίτων κατασκευαστών αποτελείται από cookies παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό διαδικτυακής συμπεριφοράς, την κατανόηση ενδιαφερόντων και, επομένως, την εξατομίκευση διαφημιστικών προτάσεων για χρήστες.
Μπορεί να εγκατασταθούν αναλυτικά cookies τρίτων. Αποστέλλονται από τους τομείς των προαναφερθέντων τρίτων μερών εκτός του ιστότοπου.
Τα αναλυτικά cookies τρίτων χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών στη Wingwaveitalia. Η ανίχνευση πραγματοποιείται ανώνυμα, προκειμένου να παρακολουθεί την απόδοση και να βελτιώνει τη χρηστικότητα του ιστότοπου. Τα cookies προφίλ τρίτων χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών, προκειμένου να προτείνουν διαφημιστικά μηνύματα σύμφωνα με τις επιλογές που κάνουν οι ίδιοι οι χρήστες.
Η χρήση αυτών των cookies διέπεται από τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τα ίδια τα τρίτα μέρη, επομένως οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν τις πολιτικές απορρήτου και τις ενδείξεις για τη διαχείριση ή απενεργοποίηση των cookies που δημοσιεύονται στις σχετικές ιστοσελίδες.

4 – Δημιουργία προφίλ cookies

Τα cookies προφίλ είναι αυτά που δημιουργούν προφίλ σχετικά μ’ εκείνα των χρηστών και χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εκφράζονται από το ίδιο μέρος της περιήγησης στο Διαδίκτυο.
Κατά τη χρήση αυτών των τύπων cookies, ο χρήστης πρέπει να δώσει ρητή συγκατάθεση.
Εφαρμόζεται το άρθρο 22 του κανονισμού ΕΕ 2016/679 και το άρθρο 122 του κώδικα προστασίας δεδομένων.
IV – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1 – Τρόπος επεξεργασίας δεδομένων
Όπως όλοι οι ιστότοποι, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης αρχεία καταγραφής στα οποία οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα αποθηκεύονται κατά τις επισκέψεις των χρηστών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες:
– διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP) ·
– τύπος παραμέτρων προγράμματος περιήγησης και συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση στον ιστότοπο ·
– όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) ·
– ημερομηνία και ώρα επίσκεψης ·
– ιστοσελίδα προέλευσης του επισκέπτη (παραπομπή) και έξοδος ·
– πιθανώς τον αριθμό των κλικ.

Οι προαναφερθείσες πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε αυτοματοποιημένη φόρμα και συλλέγονται σε αποκλειστικά συγκεντρωτική φόρμα προκειμένου να επαληθευτεί η σωστή λειτουργία του ιστότοπου και για λόγους ασφαλείας. Η επεξεργασία αυτών των πληροφοριών βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντα του κατόχου.
Για λόγους ασφαλείας (φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, τείχη προστασίας, ανίχνευση ιών), τα αυτόματα καταγεγραμμένα δεδομένα ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, προκειμένου να αποκλείσουν απόπειρες βλάβης τον ίδιο τον ιστότοπο ή να προκαλέσει ζημιά σε άλλους χρήστες, ή σε κάθε περίπτωση επιβλαβείς δραστηριότητες ή που αποτελούν έγκλημα. Αυτά τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για την ταυτοποίηση ή το προφίλ του χρήστη, αλλά μόνο για λόγους προστασίας του ιστότοπου και των χρηστών του, οι πληροφορίες αυτές θα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει των νόμιμων συμφερόντων του κατόχου.
Εάν ο ιστότοπος επιτρέπει τη συμπερίληψη σχολίων ή στην περίπτωση συγκεκριμένων υπηρεσιών που ζητά ο χρήστης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποστολής του βιογραφικού σημειώματος για πιθανή εργασιακή σχέση, ο ιστότοπος εντοπίζει και καταγράφει αυτόματα ορισμένα δεδομένα αναγνώρισης του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων τη διεύθυνση email. Αυτά τα δεδομένα προορίζονται εθελοντικά από τον χρήστη κατά τη στιγμή της αίτησης για παροχή της υπηρεσίας. Εισάγοντας ένα σχόλιο ή άλλες πληροφορίες, ο χρήστης αποδέχεται ρητά τις πληροφορίες απορρήτου, και συγκεκριμένα συμφωνεί ότι τα περιεχόμενα που εισάγονται διανέμονται ελεύθερα και σε τρίτους. Τα δεδομένα που λαμβάνονται θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας.
Οι πληροφορίες που οι χρήστες του ιστότοπου θεωρούν ότι δημοσιοποιούν μέσω των υπηρεσιών και των εργαλείων που διατίθενται σε αυτούς, παρέχονται από τον χρήστη εν γνώσει και εθελοντικά, εξαιρώντας αυτόν τον ιστότοπο από οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση των νόμων. Εναπόκειται στον χρήστη να επαληθεύσει ότι έχει άδεια εισαγωγής προσωπικών δεδομένων τρίτων ή περιεχομένων που προστατεύονται από εθνικά και διεθνή πρότυπα.

2 – Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων
Τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ιστότοπο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και διατηρούνται για το χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο 5 έτη.
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας (προσπάθειες αποκλεισμού για καταστροφή του ιστότοπου) διατηρούνται για το χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του προαναφερθέντος σκοπού.

3 – Δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη
Όπως αναφέρεται παραπάνω, η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή e-mail στις διευθύνσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται την επακόλουθη απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, απαραίτητη για την απάντηση σε αιτήματα, καθώς και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο μήνυμα.
Συγκεκριμένες συνοπτικές πληροφορίες θα αναφέρονται σταδιακά ή θα εμφανίζονται στις σελίδες του ιστότοπου που έχουν δημιουργηθεί για συγκεκριμένες υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος.

4 – Υποστήριξη στη διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησής σας
Ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τα cookies και μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής του. Ωστόσο, η διαγραφή cookie από το πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται να καταργήσει τις προτιμήσεις που έχει ορίσει για τον ιστότοπο.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη, μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τη συγκεκριμένη σελίδα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε:
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
– Firefox: https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/
– Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
– Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


5 – Προσθήκη κοινωνικού δικτύου
Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει επίσης πρόσθετα και / ή κουμπιά για κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου να επιτρέπεται η εύκολη κοινή χρήση περιεχομένου στα αγαπημένα σας κοινωνικά δίκτυα. Αυτές οι προσθήκες είναι προγραμματισμένες έτσι ώστε να μην ορίζουν cookies κατά την πρόσβαση στη σελίδα, για να προστατεύεται το απόρρητο των χρηστών. Εάν είναι απαραίτητο, ορίζονται cookies, εάν παρέχονται από κοινωνικά δίκτυα, μόνο όταν ο χρήστης κάνει αποτελεσματική και εθελοντική χρήση της προσθήκης. Λάβετε υπ’ όψιν ότι εάν ο χρήστης σερφάρει όταν έχει συνδεθεί στο κοινωνικό δίκτυο, τότε έχει ήδη συναινέσει στη χρήση των cookies που μεταφέρονται μέσω αυτού του ιστότοπου κατά την εγγραφή στο κοινωνικό δίκτυο.
Η συλλογή και η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω της προσθήκης διέπονται από τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου των κοινωνικών δικτύων, στις οποίες παρακαλείστε να ανατρέξετε:
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
Twitter: https: //support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
Google+: http: //www.google.com/policies/technologies/cookies
Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ
Το άρθρο. 13, γ. Το 2 του κανονισμού ΕΕ 2016/679 παραθέτει τα δικαιώματα του χρήστη.
Ο ιστότοπος Wingwaveitalia σκοπεύει επομένως να ενημερώσει τον χρήστη για την ύπαρξη:
– του δικαιώματος του ενδιαφερόμενου να ζητήσει από τον κάτοχο πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα (άρθρο 15 του Κανονισμού ΕΕ), την ενημέρωσή τους (άρθρο 7, παράγραφος 3, α. Α) Νομοθετικό Διάταγμα 196/2003), διόρθωση (άρθρο 16 Κανονισμός ΕΕ), ενσωμάτωση (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο α) του Νομοθετικού Διατάγματος 196/2003) ή ο περιορισμός της επεξεργασίας που τον αφορά (άρθρο 18 Κανονισμός ΕΕ) ή να αντιταχθούν, για νόμιμους λόγους, στη μεταχείρισή τους (άρθρο 21 του Κανονισμού ΕΕ), επιπλέον του δικαιώματος στη φορητότητα δεδομένων (άρθρο 20 Κανονισμός ΕΕ) ·
– το δικαίωμα αίτησης ακύρωσης (άρθρο 17 του κανονισμού της ΕΕ), τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τον αποκλεισμό των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων των οποίων η διατήρηση δεν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους είναι τα δεδομένα συλλέχθηκαν ή στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε επεξεργασία (άρθρο 7, παράγραφος 3, στοιχείο β) του νομοθετικού διατάγματος 196/2003) ·
– το δικαίωμα απόκτησης πιστοποίησης ότι οι ενέργειες ενημέρωσης, διόρθωσης, ολοκλήρωσης δεδομένων, ακύρωσης, αποκλεισμού δεδομένων, μετασχηματισμού έχουν επισημανθεί, επίσης, όσον αφορά το περιεχόμενό τους, εκείνων στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα δεδομένα ή ευρέως διαδεδομένη, εκτός από την περίπτωση που αυτή η εκπλήρωση αποδεικνύεται αδύνατη ή συνεπάγεται τη χρήση μέσων προφανώς δυσανάλογων προς το προστατευόμενο δικαίωμα (άρθρο 7, εδάφιο 3, εδάφιο γ) Νομοθετικό διάταγμα 196/2003)?
Τα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν στην υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων, χωρίς διατυπώσεις ή, εναλλακτικά, χρησιμοποιώντας το μοντέλο που παρέχεται από τον Εγγυητή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ή στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση: info@tessanetwork.net
Εφόσον η διαχείριση βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1 α – ρητή συγκατάθεση για χρήση – ή στο άρθρο 9, παράγραφος 2 α – εκφράστε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση γενετικών, βιομετρικών δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία, τα οποία αποκαλύπτουν θρησκευτικές, φιλοσοφικές ή συνδικαλιστικές πεποιθήσεις, που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις – ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με την επιφύλαξη της νομιμότητας της διαχείρισης βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την ανάκληση.
Ομοίως, σε περίπτωση παραβίασης του νόμου, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στον Εγγυητή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, ως αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της επεξεργασίας στο ιταλικό κράτος.
Για μια πιο εις βάθος εξέταση των δικαιωμάτων που τα ανταγωνίζονται, ανατρέξτε στα άρθρα 15 και επόμενα του κανονισμού ΕΕ 2016/679 και άρθ. 7 του νομοθετικού διατάγματος 196/2003.

VI – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΜΗ ΕΕ
Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να κοινοποιεί ορισμένα από τα δεδομένα που συλλέγονται με υπηρεσίες που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα με το Google, το Facebook και τη Microsoft (LinkedIn) μέσω κοινωνικών προσθηκών και της υπηρεσίας Google Analytics. Η μεταφορά εγκρίνεται και ρυθμίζεται αυστηρά από το άρθρο 45, παράγραφος 1 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, για το οποίο δεν απαιτείται περαιτέρω συγκατάθεση. Οι εταιρείες που αναφέρονται παραπάνω εγγυώνται την προσκόλλησή τους στο Privacy Shield.
Τα δεδομένα δεν θα μεταφερθούν ποτέ σε τρίτες χώρες που δεν συμμορφώνονται με τους όρους που ορίζονται στα άρθρα 45 του κανονισμού της ΕΕ.
VII. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΣΑΝ

Αυτός ο ιστότοπος επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών με νόμιμο και σωστό τρόπο, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής δεδομένων. Η διαχείριση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας εργαλεία πληροφορικής και / ή τηλεματικής, με οργανωτικές μεθόδους και με λογική που σχετίζεται αυστηρά με τους αναφερόμενους σκοπούς.
Εκτός από τον κάτοχο, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατηγορίες αντιπροσώπων που εμπλέκονται στην οργάνωση του ιστότοπου (διοικητικά, εμπορικά, μάρκετινγκ, νομικά, διαχειριστές συστήματος) ή εξωτερικά θέματα (όπως τρίτοι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, ταχυδρομικοί μεταφορείς ή ταχυμεταφορείς, πάροχος φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, πρακτορεία επικοινωνίας), ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα.

VIII. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ
Αυτό το έγγραφο, που δημοσιεύθηκε στη διεύθυνση:
www.centroitalianowingwave.com

αποτελεί την πολιτική απορρήτου αυτού του ιστότοπου.

Μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές ή ενημερώσεις. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών και ενημερώσεων, αυτές θα αναφέρονται με συγκεκριμένες ειδοποιήσεις στους χρήστες.
Οι προηγούμενες εκδόσεις του εγγράφου θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες σε αυτήν τη σελίδα.
Το έγγραφο ενημερώθηκε στις 27/5/2018 για να συμμορφωθεί με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, και ιδίως σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679.

“Είμαστε Κοντά Χωρίς Σύνορα” σημαίνει ότι εκτός από το να είμαστε κοντά με την καρδιά μας και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να βοηθηθούμε, είμαστε γείτονες, σε κάθε συνοικία, κάθε περιοχή, κάθε πόλη ελληνική, κοντά σε κάθε πληγείσα χώρα, χωρίς εξαιρέσεις. Εμείς οι coach του Ιταλικού Kέντρου Wingwave και οι coach που συνδράμουν και στηρίζουν την πρωτοβουλία μας θέλουμε να είμαστε κοντά σου, αφιερώνοντας χρόνο και παρουσία στην αλλαγή.

Η πρωτοβουλία Pro Bono – ΔΩΡΕΑΝ –  “Είμαστε κοντά  Χωρίς Σύνορα” απευθύνεται σε όσους χρειάζονται πραγματικά βοήθεια στη σημερινή κατάσταση. Έχουμε ενεργοποιήσει Coaching τηλεφωνικό και μέσω βιντεοκλήσεων. Βοήθησέ μας να απαντήσουμε εγκαίρως, συμπλήρωσε τη φόρμα για να λάβεις τις απαραίτητες πληροφορίες  για το ραντεβού σου με τους Coach μας. Σου ζητούμε λίγη υπομονή για να  να επεξεργαστούμε τα αιτήματα που ελήφθησαν.